Intrastat-aangifte
Gepubliceerd op: 02/05/2023
Gepubliceerd in: het nieuwsoverzicht
EU intrastat

Wat is intrastat en hoe werkt het?

Intrastat is een Europees systeem voor het verzamelen van statistieken over de handel in goederen tussen EU-lidstaten. Het is opgezet om informatie te verzamelen over de handel tussen EU-landen om de economische integratie binnen de Europese Unie te volgen en te ondersteunen.

Voor welke bedrijven zijn de aangiften verplicht?

Bedrijven die handel drijven met andere EU-landen zijn verplicht om Intrastat-aangiften in te dienen bij hun nationale belastingdienst. Deze verplichting geldt voor bedrijven die goederen leveren aan of ontvangen van bedrijven in andere EU-landen en waarvan de totale waarde van de geïmporteerde of geëxporteerde goederen een bepaalde drempel overschrijdt.

“Bedrijven die handel drijven met andere EU-landen zijn verplicht om Intrastat-aangiften in te dienen bij hun nationale belastingdienst.”

Bedrijven moeten zorgvuldig de regels volgen voor het indienen van Intrastat-aangiften, omdat er boetes kunnen worden opgelegd als de aangiften niet correct of niet op tijd worden ingediend. De nationale belastingdiensten bieden meestal online formulieren of software aan om de aangiften in te dienen en geven richtlijnen voor het invullen van de formulieren.

De drempelwaarde voor het indienen van Intrastat-aangiften verschilt echter per land en kan elk jaar worden gewijzigd. Bedrijven moeten daarom de drempelwaarde voor het betreffende land waarin zij handelen controleren om te bepalen of zij verplicht zijn om Intrastat-aangiften in te dienen.

Vanaf 1 januari 2022 gelden volgende drempels:
Geëxporteerde goederen naar een EU-land (ICL): € 1.000.000
Geïmporteerde goederen van een EU-land (ICV): € 5.000.000

In sommige landen zijn er specifieke uitzonderingen voor bepaalde bedrijven, bijvoorbeeld voor bedrijven die alleen handelen met andere EU-lidstaten die ook deel uitmaken van de EU-gezamenlijke markt (de zogenaamde ‘intra-EU’ handel). In dergelijke gevallen zijn Intrastat-aangiften niet vereist.

“In sommige landen zijn er specifieke uitzonderingen voor bepaalde bedrijven”

Wat en wanneer moet er worden aangegeven?

De aangiften bevatten gegevens over het product algemeen, de waarde en het gewicht. Ook moet er informatie doorgegeven worden over de betrokken partijen, de leverancier en de afnemer. De aangifte moet maandelijks worden ingediend.

Waarom moet er worden aangegeven?

De verzamelde gegevens worden door de nationale autoriteiten aan Eurostat, het Europees statistiekbureau, verstrekt en worden gebruikt om de handelsbalansen van de EU-lidstaten te berekenen en om beleidsmakers te voorzien van belangrijke informatie over de economische ontwikkeling binnen de Europese Unie.

“De verzamelde gegevens worden door de nationale autoriteiten aan Eurostat, het Europees statistiekbureau, verstrekt”

Onze oplossingen

Import & Export

01

Ontdek oplossingen

Groothandel

02

Ontdek oplossingen

Veldgewassen

03

Ontdek oplossingen

PROFIX AGF all-in-one softwareoplossing

PROFIX AGF Software biedt een zeer uitgebreide en allesomvattende softwareoplossing voor bedrijven binnen de AGF sector. Vraag meteen een demo aan!

Vraag nu een demo aan!